Wat is een match?

bvtoolkit3
Vrijwillige inzet voor de samenleving, daar draait het om bij het maken van matches. Ondernemers die maatschappelijk verantwoord ondernemen zetten zich in voor de buurt en de maatschappij. Bij voorkeur is de match tweerichtingsverkeer waardoor er een gelijkwaardig partnerschap ontstaat. Er wordt gehandeld op de beursvloer, maar met gesloten beurzen.

Voorbeelden:

MATERIALEN & FACILITEITEN
Een EHBO-vereniging zoekt een trainingsruimte voor de dinsdagavond. Een bedrijf stelt zijn personeelskantine beschikbaar en krijgt in ruil daarvoor voor de medewerkers een opleiding Bedrijfshulpverlening.

ADVIES (JURIDISCH, FINANCIEEL, TECHNISCH, ICT)
Een accountantskantoor stelt de jaarrekening van een natuurvereniging op en geeft daarbij advies aan de penningmeester van de vereniging. De natuurstichting verzorgt als tegenprestatie voor alle medewerkers een natuurwandeling en gezamenlijke picknick om de match af te sluiten.

COACHING, TRAINING & ONDERZOEK
Medewerkers van de afdeling P&O van een bank trainen jongeren op sollicitatievaardigheden. In ruil daarvoor verzorgen de jongeren een rap-optreden tijdens een evenement van de bank.

MENSKRACHT, KLUSSEN & ACTIVITEITEN
Een aannemer knapt een kinderboerderij op. Als tegenprestatie verzorgen de vrijwilligers van de kinderboerderij een open dag voor alle medewerkers van het bedrijf met aan het einde van de dag een barbecue.

MARKETING, COMMUNICATIE & PR
Een marketingadviesbureau schrijft voor een nieuw op te richten stichting een communicatieplan. Als tegenprestatie komt er een jaar lang een banner op de website van de stichting te staan.